Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Rapporteringsanvisningen ska användas av den verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval obstetrisk ultraljudsverksamhet. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Den första undersökningen utifrån en remiss från Barnmorskemottagning rapporteras som nybesök. Eventuellt kompletterande undersökning utifrån samma remiss rapporteras som återbesök.

Besök läkare

Besök barnmorska

Din filtrering gav inga träffar.