Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Ögonsjukvård, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt Ögonsjukvård, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag - Ögonläkarmottagning

Tilläggsuppdrag - mottagning för ortoptisk verksamhet

Tilläggsuppdrag - Ögonbottenfotografering av diabetiker

Tilläggsuppdrag - Laserbehandling i ögats främre segment

Tilläggsuppdrag - Laserbehandling i ögats bakre segment

Tilläggsuppdrag - polikliniska operationer

Tilläggsuppdrag - katarakt

Din filtrering gav inga träffar.