Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Öron- näs- och halssjukvård, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Specialiserad öron- näs- och halssjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Inom Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård är det remisskrav vid nybesök. Remittent ska vara läkare, tandläkare, logoped eller audionom. Remittent kan också vara sjuksköterska vid akutmottagning på akutsjukhus eller närakutmottagning samt sjuksköterska vid barnavårdcentral eller inom skolhälsovård. Remittent ska anges när besöket rapporteras.

Basuppdrag

Tilläggsuppdrag Dagkirurgiska ingrepp

Din filtrering gav inga träffar.