Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Ortopedi och handkirurgi, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad ortopedi och handkirurgi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag specialiserad ortopedi och ortopedisk dagkirurgi, öppenvård

Tilläggsuppdrag, fotkirurgi, öppen vård

Tilläggsuppdrag, specialiserad handkirurgi, öppen vård

Tilläggsuppdrag, uppföljning av frakturbehandling av barn 0-14 år, öppen vård

Tilläggsuppdrag, uppföljning av frakturbehandling av vuxna, öppen vård

Din filtrering gav inga träffar.