Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Rehabilitering vid astma och KOL, planerad specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är upphandlad och följer avtal om Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Produkten för Grund- och Uppföljningsprogram för sluten vård rapporteras endast en gång vid respektive rehabiliteringstillfälle. För Grundprogram ger detta att produkten rapporteras på det avslutande vårdtillfället av de två rapporterade in- och utskrivningarna som programmet består av. Vid samma tillfälle rapporteras vid behov det samlade antalet dagar patienten inte har varit närvarande. Om patienten avbryter rehabiliteringen i samband med den första av de två in- och utskrivningarna i samband med Grundprogram görs all rapportering från detta första vårdtillfälle.

Öppen vård

Sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.