Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Sömnapnésyndrom, obstruktivt

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer avtal för obstruktivt sömnapnésyndrom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Episodersättning

Din filtrering gav inga träffar.