Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Urologi, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad urologi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag

Tilläggsuppdrag dagkirurgi

Tilläggsuppdrag Minimalinvasiva avflödesbefrämjande behandlingsmetoder av BPH

Tilläggsuppdrag uroterapeutisk utredning och behandling

Tilläggsuppdrag transuretral resektion, dagkirurgi

Tilläggsuppdrag transuretral resektion, sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.