Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att vårda patienter som är i palliativt skede med komplexa och krävande vårdbehov. Vårdformen riktar sig till patienter, oavsett diagnos med ett behov av specialiserad palliativ vård i sluten vårdform.

Patienter som vårdas i hemmet i livets slutskede ska ges högsta prioritet när de behöver specialiserad palliativ slutenvård.

Målgrupper

Patient, 18 år eller äldre med komplex sjukdoms-/symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symtomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt

Patient, 18 år eller äldre vars behov av specialiserad palliativ vård endast kan tillgodoses i sluten vårdform

Områdesindelning

Specialiserad palliativ slutenvård är ett länsövergripande uppdrag.

Remissprocessen

 1. Bedöm om patient tillhör målgruppen samt uppfyller  bedömningskriterierna se nedan.
 2. Informera patient om remittering.
 3. Logga in på Belports webbplats  för att se vilka vårdgivare som är valbara.
 4. Patient gör sitt val utifrån valbar vårdgivare.
 5. Fyll i remissunderlag nedan.
 6. Sänd remiss till vald vårdgivare och påbörja dialog för övertagande.
 7. För patient som inte kan eller vill välja vårdgivare ska remiss sändas till den vårdgivare som ligger närmast patientens folkbokföringsadress. Logga in på ListOn för att se vilket område patienten tillhör.
 8. I ListOn väljs Husläkarmottagning från huvudmenyn.
 9. Patient skriver under vårdvalsblankett (längst ner på den här sidan).
 10. Överlämna vårdvalsblankett till vald vårdgivare.

Bedömningskriterier och remissunderlag

Vårdgivare med avtal

Belport och ListOn

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Liston är en e-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare eller husläkarmottagning.

Vårdvalsblankett för patienten

Kontakt för vårdgivare

Petri Salonen

Relaterad information

Vård i livets slutskede av multiprofessionellt team med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Uppdaterad: 17 november 2023

 • Faktagranskad: 17 november 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Petri Salonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen