Till start

Vårdgivarguiden

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.

I ListOn går det även att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som

 • aktivt valt en hörselmottagning för primär hörselrehabilitering
 • är inskrivna i basal hemsjukvård
 • bor i särskilt boende.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Behörighet

Denna blankett ska enbart användas vid start av ny mottagning. I övriga fall görs förändringar direkt i ListOn av behörig personal på mottagningen. Registrering sker i menyvalet "Beställ behörigheter" som finns direkt i huvudmenyn efter inloggning.

Blanketten ska endast användas vid start av ny mottagning.

För tillgång till ListOn krävs inloggning med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm. För att ansöka om e-tjänstekort behöver du ha en personpost upplagd i EK (Region Stockholms Elektroniska Katalog).

Här finns information om hur du ansöker om personpost: 

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Här finns information om hur du ansöker och hanterar e-tjänstekort:

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 30 augusti 2022

  • Faktagranskad: 30 augusti 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Tobias Wredlert, serviceförvaltningen