Brödsmule-navigation

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.

I ListOn går det även att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som

  • aktivt valt en hörselmottagning för primär hörselrehabilitering
  • är inskrivna i basal hemsjukvård
  • bor i särskilt boende.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Behörighet

Denna blankett ska enbart användas vid start av ny mottagning. I övriga fall görs förändringar direkt i ListOn av behörig personal på mottagningen. Registrering sker i "Förändringar av husläkarregistret" som finns direkt i huvudmenyn efter inloggning.

IT-säkerheten i ListOn stärks ytterligare

Med hänsyn till den rådande situationen med det nya viruset Covid-19  senareläggs förändringen i ListOn som planerades till den 1 april 2020.

Nytt datum för när den manuella inloggningen upphör kommer att informeras senare.

Manuell inloggning upphör 1 april 2020

För tillgång till ListOn krävs fortsättningsvis inloggning med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm. Förändringen påverkar inte de som redan idag använder kort för att logga in.

För att ansöka om e-tjänstekort behöver man ha en personpost upplagd i EK (Region Stockholms Elektroniska Katalog).

Här finns information om hur man ansöker om personpost: 

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Här finns information om hur man ansöker och hanterar e-tjänstekort:

Övergång till tvingande kortinloggning sker stegvis

27 februari 2020 till och med 1 april 2020

  • Alla som har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm och ett personligt konto i ListOn kan från och med nu använda kortinloggning. Gäller även de som tidigare bara använt manuell inloggning.
  • Manuell inloggning tillåts parallellt under en övergångsperiod.  
  • Kontakta SF-IT Servicedesk vid problem.

Från och med 1 april 2020

  • Inloggning i ListOn tillåts endast med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm.
  • Kontakta SF-IT Servicedesk vid problem.

Regler för listning och hantering av listan

Regler för listning och hantering av listan finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag som gäller till och med 30 april

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2020

Vårdvalsblanketter till patient

Kom ihåg att en vårdvalsblankett måste vara daterad och undertecknad för att patientens val ska vara giltigt.

Support

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.