Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.

I ListOn går det även att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som

  • aktivt valt en hörselmottagning för primär hörselrehabilitering
  • är inskrivna i basal hemsjukvård
  • bor i särskilt boende.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Behörighet

Denna blankett ska enbart användas vid start av ny mottagning. I övriga fall görs förändringar direkt i ListOn av behörig personal på mottagningen. Registrering sker i "Förändringar av husläkarregistret" som finns direkt i huvudmenyn efter inloggning.

Anmälan för behörighet till ListOn

Blanketten ska endast användas vid start av ny mottagning.

IT-säkerheten i ListOn stärks ytterligare

Manuell inloggning upphör 15 september 2020

För tillgång till ListOn krävs fortsättningsvis inloggning med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm. Förändringen påverkar inte de som redan idag använder kort för att logga in.

För att ansöka om e-tjänstekort behöver man ha en personpost upplagd i EK (Region Stockholms Elektroniska Katalog).

Här finns information om hur man ansöker om personpost: 

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Här finns information om hur man ansöker och hanterar e-tjänstekort:

Regler för listning och hantering av listan

Regler för listning och hantering av listan finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag - husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 10 juli 2020.

Vårdvalsblanketter till patient

Kom ihåg att en vårdvalsblankett måste vara daterad och undertecknad för att patientens val ska vara giltigt.

Listningsblankett för val/byte av husläkarmottagning - barn och ungdom

Ifyllningsbar pdf-blankett för val eller byte av husläkarmottagning för barn och ungdom.

Listningsblankett för val/byte av husläkarmottagning - vuxna

Ifyllningsbar pdf-blankett för val eller byte av husläkarmottagning för vuxna.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 6 november 2020

  • Faktagranskad: 6 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen