Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.

I ListOn går det även att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som

 • aktivt valt en hörselmottagning för primär hörselrehabilitering
 • är inskrivna i basal hemsjukvård
 • bor i särskilt boende.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Behörighet

Denna blankett ska enbart användas vid start av ny mottagning. I övriga fall görs förändringar direkt i ListOn av behörig personal på mottagningen. Registrering sker i "Förändringar av husläkarregistret" som finns direkt i huvudmenyn efter inloggning.

Blanketten ska endast användas vid start av ny mottagning.

IT-säkerheten i ListOn stärks ytterligare

Manuell inloggning upphör 15 september 2020

För tillgång till ListOn krävs fortsättningsvis inloggning med e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm. Förändringen påverkar inte de som redan idag använder kort för att logga in.

För att ansöka om e-tjänstekort behöver man ha en personpost upplagd i EK (Region Stockholms Elektroniska Katalog).

Här finns information om hur man ansöker om personpost: 

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Här finns information om hur man ansöker och hanterar e-tjänstekort:

Vårdvalsblanketter till patient

Listningsblanketter, kriterier för giltig vårdvalsblankett samt kontakt vid frågor angående listning på husläkarmottagning i Region Stockholm.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 13 april 2022

  • Faktagranskad: 6 november 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen