Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samordningsförbund är juridiskt självständiga myndigheter inom vilka Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region samverkar inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Genom samordningsförbunden kan till exempel ett myndighetsgemensamt team samverka för att ge stöd utifrån individens specifika förutsättningar och behov. Insatserna ska täcka upp för de behov som inte tillgodoses i parternas ordinarie uppdrag.  Insatser som bedrivs av de samverkande parterna bekostas av samordningsförbundet.

Samordningsförbunden stödjer också strukturella insatser som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Insatser för patienten

För patienter i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden eller studier kan en insats i ett samordningsförbund vara ett alternativ. Detta kan med fördel hanteras i den samordnade individuella planen (SIP). Här kan patienten utifrån sina individuella förutsättningar erbjudas rehabilitering som syftar till att börja arbeta eller studera, till exempel:

 • fördjupad kartläggning för att identifiera stödbehov och förutsättningar att komma vidare,
 • förberedande insatser inför inträde eller återgång till arbete i form av aktiverande hälsostimulerande verksamhet
 • individuell handledning, gruppaktiviteter, arbetsträning, arbetsprövning eller arbetspraktik utifrån individens behov i syfte att förbättra funktions- och/eller arbetsförmåga

Lagstiftningen möjliggör också att samordningsförbund finansierar förebyggande insatser, till exempel tidig och samordnad rehabilitering på vårdcentraler.

Insatser för vårdverksamheten

Samordningsförbunden erbjuder ofta strukturella insatser, där vårdverksamheten kan ta del av kunskapshöjande aktiviteter och information om till exempel andra myndigheters uppdrag avseende arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.

Lumena och Conecto  

Sju samordningsförbund i Stockholms län driver tillsammans projekten Lumena och Conecto. Projekten medfinansieras av Europeiska Socialfonden och startade under våren 2023. Lumena riktar sig till individer i behov av stöd från flera offentliga aktörer för att komma i arbete eller studier. Projektet pågår till och med 2026-03-31 och ger utökade möjligheter att med evidensbaserade metoder stödja patienter till egen försörjning.

Conecto är en strukturövergripande insats som erbjuder kunskapshöjande aktiviteter till bland annat vårdpersonal. Projektet fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet.

Kontakta kommunens samordningsförbund

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft 1 januari 2004. Det finns åtta geografiskt uppdelade samordningsförbund inom Stockholms län.

För stöd i ärenden som rör någon av dina patienter eller insatser riktade till din vårdverksamhet, kontakta din kommuns samordningsförbund, eller ta kontakt med rehabkoordinator. Rehabkoordinatorfunktionen ska bidra till en förbättrad samverkan och kan vara en länk mellan hälso- och sjukvården och samordningsförbundet för patienter med behov av stöd även från andra parter.

Ni kan också ta kontakt med förbundet om ni ser behov av andra insatser som i dagsläget inte tillgodoses.

Samordningsförbunden i Stockholms län kommunvis

Samordningsförbundet Samsund

Kommuner: Sundbyberg, Upplands-Bro, Järfälla

Webbplats: samsund.se

  Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem - HBS

  Kommuner: Botkyrka, Huddinge. Salem

  Webbplats: samordningsforbundethbs.se

   Samordningsförbundet Östra södertörn

   Kommuner: Haninge, Nynäshamn, Tyresö

   Webbplats: samordningsforbundetostrasodertorn.se

    Samordningsförbundet Stockholms stad

    Kommun: Stockholms stad

    Webbplats: samordningstockholm.se

     Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands-väsby, Sigtuna

     Kommuner: Sollentuna, Upplands-väsby, Sigtuna

     Webbplats: finsamsuvs.se

      Samordningsförbundet Södertälje

      Kommun: Södertälje

      Webbplats: sfris.se

       Samordningsförbundet Roslagen

       Kommuner: Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

       Webbplats: finsamroslagen.se

        Samordningsförbundet Nacka, Värmdö - VärNa

        Kommuner: Nacka, Värmdö

        Webbplats: finsamvarna.se

         Läs mer på Finsams webbplats

         Relaterad information

         Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

         Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

         • Uppdaterad: 27 september 2023

         • Faktagranskad: 12 januari 2023

         • Redaktör: Eleonore Holmgren

         • Faktagranskare: Jens Bengtner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen