Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Kostnad för patienten

Patienter med intyg om F-tandvård betalar endast patientavgift enligt öppen hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar bastandvård och avtagbar protetik.

Så här går det till:

 1. Patienten får en diagnos hos läkaren
 2. Läkaren bedömer patientens funktionsnedsättning och fyller i ett särskilt intyg.
 3. Region Stockholm utfärdar ett intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg.
 4. Patienten visar upp legitimation vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist.

Läkarintyget skickas till:
Tandvårdsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 30202
104 25 Stockholm

Ansvar

Inom läkarens ansvarsområde ingår att ha kännedom om vilka patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas. Diagnosen ska ha gett upphov till svår till fullständig funktionsnedsättning för att patienten ska ha rätt till tandvårdsstödet. Patienten måste alltid informeras om att denne har rätt till tandvårdsstöd.

Som läkare ska du aldrig bedöma ett tandvårdsbehov. Region Stockholm ansvarar för att utfärda intyg om F-tandvård till de patienter som ingår i F-grupperna.

Diagnoser som har rätt till tandvårdsstöd

De diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård är:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
 • Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd).

Läs mer om sällsynta/ovanliga diagnoser (sällsynta hälsotillstånd) hos Socialstyrelsen:

Prislistor och anvisningar

Här finns alla pris- och åtgärdslistor samt anvisningar för tandvårdsstöd för tandvården samlat.

Tandvårdsintyg på 1177.se

Patienter som har ett av Region Stockholms tandvårdsintyg kan se sitt digitala intyg på e-tjänsterna på 1177.

Så här hittar patienten sitt digitala intyg:

 • Logga in på 1177.se
 • Välj "Övriga tjänster"
 • Skrolla ner till "Tandvårdsintyg"

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

Relaterat

 • Uppdaterad: 14 september 2023

 • Faktagranskad: 14 september 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen