Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienterna/invånarna kan nå sina intyg via inloggning till e-tjänsterna på 1177.se.

Signering i Webcert

Webcert använder Chromeext i TakeCare för uthopp och signering görs med SITHS EiD.

Läkarintyg via Webcert

Elektroniska läkarintyg är en e-tjänst som förskrivare kan använda för att skicka läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan, 1177.se/mina intyg samt ytterligare fler myndigheter. I tjänsten finns också en frågor- och svarfunktion som gör att förskrivaren och Försäkringskassans handläggare vid behov kan kommunicera med varandra.

Det här kan patienten göra efter inloggning på 1177.se

 • Läsa och skriva ut läkarintygen
 • Ladda ner läkarintygen på sin egen dator
 • Skicka sina intyg elektroniskt till Försäkringskassan om sjukskrivningen är längre än 14 dagar. Då måste patienten också ansöka om sjukpenning via Mina sidor på Försäkringskassan.se

Intyg som finns tillgängliga via Webcert

Följande intyg tillgängliga i Webcert via TakeCare:

 • Läkarintyg för sjukpenning
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden dag 1 – 14
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivaren dag 15 – framåt
 • Dödsbevis till Skatteverket
 • Dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen

Andra journalsystem än TakeCare

Vårdgivare med andra journalsystem vänder sig till Inera för att få tillgång till Webcert. Läs mer: 

För att använda Webcert behöver alla vårdgivare med annat organisationsnummer än 232100-0016, oavsett journalsystem, teckna ett kundavtal med Inera och beställa abonnemang för Webcert. Det vill säga samtliga vårdgivare i Stockholm förutom SLSO och Karolinska.

Avtal med Inera reglerar bland annat personuppgiftsansvar. Vårdgivaren/organisationen är personuppgiftsansvarig för utfärdade intyg och Inera hanterar dessa som personuppgiftsbiträde.

För att teckna kundavtal med Inera behöver vårdgivaren fylla i en ansökan.

Informationsmaterial till patienter

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner.

Rehabstöd

Rehabstöd är en tjänst för dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Här får du som är rehabkoordinator överblick över alla pågående sjukfall på din vårdenhet. Du som är läkare får överblick över alla pågående sjukfall där du skrivit det senaste intyget.

För att nå tjänsten Rehabstöd behöver du få EK-katalogen uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Rehabstöd. Kontakta din lokala EK-administratör för detta.

För support kring Rehabstöd vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan man enkelt se och följa upp de mönster som finns för sjukskrivningar. Du kan till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Intygsstatistik är en webbsida som består av två delar:

 • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
 • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå som kräver behörighet och inloggning med SITHS-kort.

All data som visas i Intygsstatistik är avidentifierad vilket innebär att alla personuppgifter har tagits bort. Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Du som är rehabkoordinator eller läkare och behöver se information om enskilda patienter som är sjukskrivna på din vårdenhet just nu ska använda tjänsten Rehabstöd.

För att nå tjänsten Intygsstatistik med uppgifter från din vårdenhet behöver du få EK-katalogen uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Intygsstatistik.

För support kring Intygsstatistik vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Informationsmaterial för vårdgivare

Filer med kortfattade instruktioner samt presentation om Webcert för användare.

Inera har gjort ett antal instruktionsfilmer. Klicka på länken för att titta på filmerna.

Behörighet

Eftersom elektroniska läkarintyg innehåller personnummer, kräver patientdatalagen att du som vårdgivare använder säker inloggning med e-tjänstekort. Du behöver även ha ett registrerat medarbetaruppdrag i Elektroniska katalogen, EK, som ger dig behörighet att använda e-tjänsten.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

Kontakta din lokala IT-support för att få hjälp.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 23 februari 2023

 • Faktagranskad: 23 februari 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Mitra Nordén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen