Intygstjänsten | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Möjligheten att utfärda läkarintyg FK 7263 upphör den 1 november 2020 och ersätts av intyg via Webcert, FK 7804.
För anslutning till Webcert kontakta TakeCare-förvaltare för din enhet.

Patienterna/invånarna kan nå sina intyg via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läkarintyg via nätet

Elektroniska läkarintyg är en e-tjänst som förskrivare kan använda för att skicka läkarintyg elektroniskt till 1177.se och även till Försäkringskassan istället för att skriva ut dem på papper. I tjänsten finns också en frågor- och svarfunktion som gör att förskrivaren och Försäkringskassans handläggare vid behov kan kommunicera med varandra.

Tjänsten hanterar även läkarintyg till Transportstyrelsen och ytterligare organisationer kan anslutas senare.

Det här kan patienten göra efter inloggning på 1177.se

  • Läsa och skriva ut läkarintygen
  • Ladda ner läkarintygen på sin egen dator
  • Skicka sina intyg elektroniskt till Försäkringskassan om sjukskrivningen är längre än 14 dagar. Då måste patienten också ansöka om sjukpenning via Mina sidor på Försäkringskassan.se

Aktuellt: intyg FK723 för sjukpenning stängs

Det gamla intygsformuläret för sjukskrivning, FK 7263, kommer att stängas den 1 november. Det ersätts av FK7804 som i TakeCare nås under rubriken ”intyg via Webcert”. När det gamla intyget stängs finns fråga/svar-funktionen öppen i ytterligare tre månader, till och med 31 januari 2021. Om din enhet i TakeCare saknar anslutning till Webcert så vänder du dig till lokal IT-förvaltare. Vid tillfälliga tekniska fel i Webcert via journalsystemet kan tjänsten Webcert Fristående användas. Läs mer på Inera.se

Webcert

Andra journalsystem än TakeCare

Vårdgivare med andra journalsystem vänder sig till Inera för att få tillgång till Webcert. Läs mer: 

Intygstjänster-Inera

Vårdgivare med journalsystem utan möjlighet att ansluta till Webcert kan utfärda intyg i Webcert Fristående. Mer information finns på Inera.se

Webcert

Informationsmaterial till patienter

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

Rehabstöd

Rehabstöd är en tjänst för dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Här får du som är rehabkoordinatoren överblick över alla pågående sjukfall på din vårdenhet. Du som är läkare får överblick över alla pågående sjukfall där du skrivit det senaste intyget.

För att nå tjänsten Rehabstöd behöver du få EK-katalogen uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Rehabstöd. Kontakta din lokala EK-administratör för detta.

För support kring Rehabstöd vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Inloggning Rehabstöd

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan man enkelt se och följa upp de mönster som finns för sjukskrivningar. Du kan till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Intygsstatistik är en webbsida som består av två delar:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå som kräver behörighet och inloggning med SITHS-kort.

All data som visas i Intygsstatistik är avidentifierad vilket innebär att alla personuppgifter har tagits bort. Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Du som är rehabkoordinator eller läkare och behöver se information om enskilda patienter som är sjukskrivna på din vårdenhet just nu ska använda tjänsten Rehabstöd.

För att nå tjänsten Intygsstatistik med uppgifter från din vårdenhet behöver du få EK-katalogen  uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Intygsstatistik.

För support kring Intygsstatistik vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Inloggning Intygsstatistik

Informationsmaterial för vårdgivare

Filer med kortfattade instruktioner samt presentation om Webcert för användare.

Inera har gjort ett antal instruktionsfilmer. Klicka på länken för att titta på filmerna.

Behörighet

Eftersom elektroniska läkarintyg innehåller personnummer, kräver patientdatalagen att du som vårdgivare använder säker inloggning med e-tjänstekort. Du behöver även ha ett registrerat medarbetaruppdrag i Elektroniska katalogen, EK, som ger dig behörighet att använda e-tjänsten.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

 

Support

Kontakta din lokala IT-support för att få hjälp.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT