Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienterna/invånarna kan nå sina intyg via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läkarintyg via Webcert

Elektroniska läkarintyg är en e-tjänst som förskrivare kan använda för att skicka läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan, 1177.se/mina intyg samt ytterligare fler myndigheter. I tjänsten finns också en frågor- och svarfunktion som gör att förskrivaren och Försäkringskassans handläggare vid behov kan kommunicera med varandra.

Det här kan patienten göra efter inloggning på 1177.se

 • Läsa och skriva ut läkarintygen
 • Ladda ner läkarintygen på sin egen dator
 • Skicka sina intyg elektroniskt till Försäkringskassan om sjukskrivningen är längre än 14 dagar. Då måste patienten också ansöka om sjukpenning via Mina sidor på Försäkringskassan.se

Intyg som finns tillgängliga via Webcert

Följande intyg tillgängliga i Webcert via TakeCare:

 • Läkarintyg för sjukpenning
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden dag 1 – 14
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivaren dag 15 – framåt

Andra journalsystem än TakeCare

Vårdgivare med andra journalsystem vänder sig till Inera för att få tillgång till Webcert. Läs mer: 

Privata vårdgivare som använder Webcert Fristående behöver teckna ett kundavtal med Inera från och med mars 2022!
Inera vill att avtal för nyttjande av Webcert Fristående hanteras på samma sätt som för Ineras övriga tjänster. Det vill säga att användaren organisation har ett kundavtal med Inera samt ett abonnemang för de tjänster som nyttjas. Avtal med Inera reglerar bland annat personuppgiftsansvar. Organisationen/vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för utfärdade intyg och Inera hanterar dem som personuppgiftsbiträde.

På Intygstjänsters informationssida har Intygstjänster Förvaltning sammanställt vad som gäller och svar på vanliga frågor. Priser hittar du här.

I mars nästa år kommer en privat offentligt finansierad vårdgivare som använder Webcert via TakeCare kunna använda tjänsten integrerat och skriva intyg som vanligt utan att märka någon skillnad.  Samma kund kommer i mars nästa år kunna logga in i Webcert Fristående men hindras att där skriva nya intyg om kundens organisation inte tecknat Kundavtal med Inera och beställt tjänsten Webcert.

Informationsmaterial till patienter

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

Rehabstöd

Rehabstöd är en tjänst för dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Här får du som är rehabkoordinator överblick över alla pågående sjukfall på din vårdenhet. Du som är läkare får överblick över alla pågående sjukfall där du skrivit det senaste intyget.

För att nå tjänsten Rehabstöd behöver du få EK-katalogen uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Rehabstöd. Kontakta din lokala EK-administratör för detta.

För support kring Rehabstöd vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan man enkelt se och följa upp de mönster som finns för sjukskrivningar. Du kan till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Intygsstatistik är en webbsida som består av två delar:

 • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
 • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå som kräver behörighet och inloggning med SITHS-kort.

All data som visas i Intygsstatistik är avidentifierad vilket innebär att alla personuppgifter har tagits bort. Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Du som är rehabkoordinator eller läkare och behöver se information om enskilda patienter som är sjukskrivna på din vårdenhet just nu ska använda tjänsten Rehabstöd.

För att nå tjänsten Intygsstatistik med uppgifter från din vårdenhet behöver du få EK-katalogen uppdaterad med ett medarbetaruppdrag för Intygsstatistik.

För support kring Intygsstatistik vänder du dig i första hand till din lokala support som kan ta ärendet vidare inom regionen eller till Inera.

Informationsmaterial för vårdgivare

Filer med kortfattade instruktioner samt presentation om Webcert för användare.

Inera har gjort ett antal instruktionsfilmer. Klicka på länken för att titta på filmerna.

Behörighet

Eftersom elektroniska läkarintyg innehåller personnummer, kräver patientdatalagen att du som vårdgivare använder säker inloggning med e-tjänstekort. Du behöver även ha ett registrerat medarbetaruppdrag i Elektroniska katalogen, EK, som ger dig behörighet att använda e-tjänsten.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

Kontakta din lokala IT-support för att få hjälp.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 1 november 2021

 • Faktagranskad: 1 november 2021

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Mitra Nordén, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen