Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På umo.se kan unga få svar på sina frågor om sex, kroppen, alkohol och tobak, hur man skyddar sig mot könssjukdomar, hur man kan få stöd i den psykiska hälsan och mycket mer. På webbplatsen finns texter, filmer, animationer, tester och illustrationer för att ge kunskap och möjlighet att reflektera kring frågor som rör sex, hälsa och relationer. Webbplatsens innehåll produceras i samarbete mellan professionen och redaktörer på redaktionen för Umo. Allt material följer en särskild kvalitetssäkringsprocess och faktagranskas av specialister inom respektive område.

Ungdomsmottagningarna i Stockholms län utför sitt uppdrag i samverkan mellan Region Stockholm och samtliga kommuner i länet.

Frågelådan

På umo.se kan unga ställa en anonym fråga via en nationell frågelåda och få ett personligt svar från en barnmorska, kurator, läkare, dietist, sjuksköterska eller psykolog. Frågelådan bemannas av personal från hela landets ungdomsmottagningar och administreras av Inera.

Hitta ungdomsmottagning

På Umo visas utbudsinformation om alla ungdomsmottagningar i Sverige. Utbudet visas via tjänsten Hitta och jämför vård, samma tjänst som används på 1177.se för att presentera och göra vårdenheter sökbara. Informationen i Hitta och jämför vård hämtas från den nationella HSA-katalogen som i sin tur hämtar Stockholms läns uppgifter från Elektroniska katalogen (EK). På varje kontaktkort visas automatiskt de e-tjänster som mottagningen är ansluten till.

Administrera informationen

Uppdatera mottagningens kontaktkort:

För att informationen på Umo om länets ungdomsmottagningar ska visas korrekt är det viktigt att informationen i EK är uppdaterad. EK uppdateras av mottagningens katalogansvariga. Informationen i EK hämtas till Umo automatiskt flera gånger om dygnet.

Förteckning över katalogansvariga i EK:  

Obs! Dokumentet bara nås när man är inloggad på SLL-net.

Manual för att göra enheten synlig på 1177.se och umo.se:

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Tidigare använde Umo en egen nationell katalog som ungdomsmottagningarna uppdaterade via Episerver, den lösningen har nu avvecklats för att minska administration och öka kvaliteten på ungdomsmottagningarnas utbudsinformation.

Kontakt

Regional samordnare Umo, Caroline Thorsén

Länkar till mer information

  • Uppdaterad: 6 oktober 2021

  • Faktagranskad: 14 juli 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Caroline Thorsén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen