Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

eTjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.

Om du redan har ett eTjänstekort med foto utfärdat av Region Stockholm behöver du inte skaffa ett nytt kort.

Beslutet om eTjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på:

 • krav från Integritetsskyddsmyndigheten
 • nationella IT-strategin
 • den nya patientdatalagen

Beställa kort för studerande

Studerande som ska gå Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska först ha genomgått en JoBSH-utbildning.

Dagen efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av eTjänstekort för studenten till Serviceförvaltningens eTjänstekortkontors ordinarie beställningssystem för eTjänstekort.

Observera att beställning är giltig i 3 månader, därefter försvinner den. För ny beställning kontakta lärosätet.

Studenter med skyddade personuppgifter ska kontakta sin studievägledare eller motsvarande innan eTjänstekort utfärdas.

Fotografering för eTjänstekort

När beställning av ditt kort är genomförd ska du fotografera dig via fotoautomaten under drop-in tid måndag – fredag klockan 8:00 – 16:00.

Plats: Lindhagensterassen 1, plan 2

Du kan även välja att fotografera dig på kortkontoret, Södersjukhuset. 

 • Kortkontoret hittar du: Receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14
 • Kortkontoret har drop in tid helgfria vardagar kl 09:30 – 10:30 och kl 13:30 – 14.30
 • Du måste ha med dig giltig ID-handling

Så hämtar du ut kortet

När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress bokar du tid för hämtning i bokningskalendern (gäller kortkontoret Lindhagensterassen 1).

Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut.

Kortet måste hämtas på samma kortkontor som du fotograferade dig:

Kortkontoret Lindhagensterassen 1, plan 3:

 • Har du fotograferat dig i fotoautomaten eller på drop in tid på kortkontoret bokar du tid i bokningskalendern för fotografering (trots att du ska hämta ditt kort)

Kortkontoret Södersjukhuset, Receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14

 • Har du fotograferat dig på Kortkontoret Södersjukhuset så hämtar du ut ditt kort där. Drop in tiderna är:

Tisdag, onsdag och fredag klockan 9:30 – 10:30
Alla helgfria vardagar klockan 13:30 – 15:00

Exempel på giltig ID-handling:

 • SIS-kort
 • svenskt pass eller körkort
 • Skatteverkets eller nationellt ID-kort

Tillfälliga eTjänstekort/reservkort

Om du som student ska ha tillfälligt kort (så kallat reservkort) måste du först kontakta lärosätet för kortbeställning. När kortbeställning är klar boka tid för fotografering (trots att du inte ska fotografera dig). Bokningen görs i bokningskalendern. Observera att du ska boka tid på kortkontoret, Lindhagensterassen 1, plan 3.

Tilläggscertifikat till befintligt kort

Du som har eTjänstekort utfärdat av annan region och fått via lärosätet ”Tilläggscertifikat till befintligt kort” ska nu ladda ner själva certifikatet till ditt eTjänstekort. Observera att du måste ha tillgång till pinkoderna. Är du på en verksamhet som har kortinloggning på sina datorer behöver du hjälp av din handledare, se vidare manualen nedan.

Välj rätt certifikat

Observera att du har dubbla certifikat på kortet efter att du har laddat ner tilläggscertifikatet till kortet. Det är då viktigt att du väljer rätt certifikat vid inloggning på dator och olika system. Rätt certifikat är det som heter SITHS e-id HSA-id och börjar på SE2321000016-xxxx.

Hämta certifikat till befintliga eTjänstekort

Spärra kortet

Ditt eTjänstekort ska spärras om:

 • du har tappat ditt kort
 • du misstänker att någon kommit över dina PIN- och PUK-koder
 • uppgifterna på kortet eller i e-legitimationerna inte längre stämmer
 • kortet fungerar felaktigt.

Kontakta Servicedesk för att spärra ditt kort, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

PIN- och PUK-koder

Om ditt kort spärrats, vilket kan hända om du slår in fel pinkod tre gånger, kan du låsa upp kortet med hjälp av pukkoden. Pukkoden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning är du ansvarig för att kortet förstörs, tänk på att klippa korter genom chipet. 

Så fungerar det

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  För telefonkontakt, längst ner i formuläret finns länk till telefonnummer. Välj telefonnummer utifrån om du är ute på VFU eller inte:

  • Ute på VFU - Ring det telefonnummer som gäller för den verksamhet du är på.
  • Innan eller efter VFU - Ring telefonnumret som gäller för ”Vårdaktörer med Landstingsavtal”
  • Uppdaterad: 20 juni 2022

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, Serviceförvaltningen