Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns information om vilka typer av kostnader Stockholms läns landsting står för inom smittskyddsområdet.

Vilka kostnader står Smittskydd Stockholm för

I detta dokument listas laboratorieanalyser, läkemedel och vaccin som betalas av Smittskydd Stockholm, alternativt godkänns av Smittskydd Stockholm för betalning av avdelningen för somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Utökad kostnadsfrihet för vissa patientgrupper

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

  • Uppdaterad: 13 maj 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm