Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns information om vilka typer av kostnader Stockholms läns landsting står för inom smittskyddsområdet.

I detta dokument listas laboratorieanalyser, läkemedel och vaccin som betalas av Smittskydd Stockholm, alternativt godkänns av Smittskydd Stockholm för betalning av avdelningen för somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

  • Uppdaterad: 13 maj 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Peter Gröön, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen