Brödsmule-navigation

Här finns information om vilka typer av kostnader Stockholms läns landsting står för inom smittskyddsområdet.

Vilka kostnader står Smittskydd Stockholm för

I detta dokument listas laboratorieanalyser, läkemedel och vaccin som betalas av Smittskydd Stockholm, alternativt godkänns av Smittskydd Stockholm för betalning av avdelningen för somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.