Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns information om vilka typer av kostnader Region Stockholm står för inom smittskyddsområdet.

I detta dokument listas laboratorieanalyser, läkemedel och vaccin som betalas av Smittskydd Stockholm, alternativt godkänns av Smittskydd Stockholm för betalning av avdelningen för somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

Förtydligande om avgifter vid vård enligt smittskyddslagen samt vilka personer som omfattas av kostnadsfrihet.

Kontakt

Peter Gröön|Regionjurist, enhetschef

  • Uppdaterad: 16 juni 2023

  • Faktagranskad: 16 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Peter Gröön, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen