Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt 7 kapitel 2 § smittskyddslagen. 

Om patienten innan läkarbesök betalar patientavgift i kassan och behandlande läkare sedan finner att patienten har en allmänfarlig sjukdom ska kassan återbetala avgiften om läkaren skriver ”Kostnadsfritt enligt SmL” på kvittot.

Regeln omfattar inte slutenvård.

Aktivitetet Avgift
Öppenvårdsbesök för undersökning, vård och behandling (gäller även personer aktuella för smittspårning) 0 kr
Undersökning, vård och behandling av följdsjukdomar Gällande avgift
Slutenvårdstillfälle Gällande slutenvårdsavgift

Avgiftsbefrielsen är begränsad till vård som ges hos mottagningar i egen regi eller privata vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från regionen.

Det är endast de besök som läkare bedömer minska risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar som är kostnadsfria för patienten. För behandling av komplikationer eller följdsjukdomar betalas vanlig patientavgift.

Slutenvårdsavgiften omfattas inte av kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen och ska därför betalas av patienten.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift.

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

 

 

  • Uppdaterad: 8 december 2020

  • Faktagranskad: 8 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen