Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om amöbainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter-
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrke och förskolebarn.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om amöbainfektion.

Smittskyddsblad för patienter om amöbainfektion.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för amöbainfektion innebär följande:

 • Provta hushållskontakter
  • med symtom
  • symtomfria med riskyrken
  • symtomfria förskolebarn

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • eventuella djurkontakter
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 juni 2023

 • Faktagranskad: 26 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen