Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om amöbainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrke och förskolebarn.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Amöbainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör

 • innehållaInsjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • eventuella djurkontakter
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för amöbainfektion innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrke och förskolebarn.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Kontaktpersoner

Externa länkar