Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall hos nyförlöst, se nedan.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

PM och anvisningar

Statistik

Kontaktpersoner

Externa länkar