Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall hos nyförlöst, se nedan.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

PM och anvisningar

Information om vad du som vårdpersonal ska tänka på vid streptokockinfektioner på en förskola.

Information till dig som arbetar på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Information till dig som är vårdnadshavare till barn på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Statistik

Under 2018 anmäldes 126 fall av invasiv infektion med grupp A-streptokocker jämfört med 115 fall 2017 och 139 fall 2016.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Ivonne Camaroni|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokumentation.

  • Uppdaterad: 12 mars 2019

  • Faktagranskad: 13 januari 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm