Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
 2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
 3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall hos nyförlöst, se nedan under externa länkar.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • Typ av infektion och lokalisation
 • Gravid nu eller fött barn de senaste 6 månaderna?

PM och anvisningar

Information om vad du som vårdpersonal ska tänka på vid streptokockinfektioner på en förskola.

Information till dig som arbetar på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Information till dig som är vårdnadshavare till barn på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Statistik

Under 2023 anmäldes 364 fall av GAS, en ökning med 272 fall vilket är mer än en tredubbling jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokumentation.

 • Uppdaterad: 24 juni 2024

 • Faktagranskad: 14 juni 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen