Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om diagnosen, hur länge hen är smittsam, hur hen kan kontakta vården vid eventuell försämring samt vad hen ska vara uppmärksam på. Se smittskyddsblad.
 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men ge information och råd.
 3. Smittspårning: Covid-19 är ej längre smittspårningspliktig (sedan 15 mars 2023).
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan behöver inte göras av laboratorieverifierade fall, där räcker det med den anmälan laboratoriet gör. I de fall diagnosen endast konstaterats med antigentest ska klinisk smittskyddsanmälan göras. I Region Stockholm rekommenderas alltid att positivt antigentest av den typ som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal verifieras med PCR.
  Positiva självtester (antigentester för vilka individen själv utfört provtagning, analys och avläsning av resultat, till exempel tester köpta på apotek) ska ej anmälas.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Provtagning

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Vårdhygieniska rutiner för vård och omsorg

Instruktioner om när och hur engångsförkläde, undersökningshandskar, source control och personlig skyddsutrustning ska användas i olika vårdsituationer. Uppdaterad 18 december 2023.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 – Coronavirusinfektion.

Direktiv nr 57:2 till den prehospitala vården i Region Stockholm.

Source control

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 november 2023.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Vägledning för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Besök i hälso- och sjukvården

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Kommunikationsmaterial om vaccination mot influensa och covid-19 att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen.

Förskolor och skolor

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

Rådgivning för privatpersoner

1177

Privatpersoner som misstänker att de blivit sjuka i covid-19 och behöver rådgivning kan kontakta 1177.

Webbadress: 1177.se

Smittskydd Stockholm

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Pressfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

 • Uppdaterad: 1 december 2023

 • Faktagranskad: 8 november 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen