Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Beror på klinisk bild. Ge patienten information om covid-19, inklusive hur länge patienten bedöms smittsam. Se smittskyddsblad.
  2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska endast göras om diagnosen enbart konstaterats med antigentest. Positiva självtester (antigentester för vilka individen själv utfört provtagning, analys och avläsning av resultat, till exempel tester köpta på apotek) ska ej anmälas. Laboratorieanmälan görs av diagnostiserande laboratorium.
  5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Provtagning

Provtagning med PCR rekommenderas för personer med symtom där läkare bedömer att medicinsk indikation föreligger och diagnos har betydelse för fortsatt handläggning och/eller vårdhygieniska åtgärder.

Om patienten varit utomlands, ange detta på remissen. Ange även vilket land.

I Region Stockholm rekommenderas alltid att positivt antigentest av den typ som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal verifieras med PCR.

Vårdhygieniska rutiner för vård och omsorg

Rekommendationer, vägledning och stöd för medarbetare inom vård och omsorg för att uppnå och bibehålla god hygienisk standard.

Vägledningen riktar sig till chefer, medicinskt ansvariga samt vård- och omsorgspersonal inom verksamheter i kommunal, regional och privat regi i Stockholms län.

Direktiv nr 57:2 till den prehospitala vården i Region Stockholm.

Source control

Den regionala rekommendationen om source control är borttagen från och med 4 mars 2024.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Om diagnosen enbart konstaterats med antigentest ska klinisk smittskyddsanmälan göras. I Region Stockholm rekommenderas alltid att positivt antigentest av den typ som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal verifieras med PCR.

Positiva självtester (antigentester för vilka individen själv utfört provtagning, analys och avläsning av resultat, till exempel tester köpta på apotek) ska ej anmälas.

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Besök i hälso- och sjukvården

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19.

Länkar

Kontakt

Rådgivning för privatpersoner

1177

Privatpersoner som misstänker att de blivit sjuka i covid-19 och behöver rådgivning kan kontakta 1177.

Webbadress: 1177.se

Smittskydd Stockholm

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Pressfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 12 juni 2024

  • Faktagranskad: 8 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen