Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om denguefeber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Observera att endast fall diagnostiserade i Sverige ska anmälas.
  5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Statistik

Under 2023 anmäldes 84 fall av denguefeber, en stor ökning jämfört med 2022, men i nivå med antalet fall före pandemin.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 15 januari 2024

  • Faktagranskad: 15 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen