Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Antibiotikabehandling till misstänkta fall och nära kontakter.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange vaccinationsstatus, ev smittland och insjukningsdag om möjligt.
  5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om difteri.

Smittskyddsblad för patienter om difteri.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Mer om difteri

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 13 september 2023

  • Faktagranskad: 13 september 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen