Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Antibiotikabehandling till misstänkta fall och nära kontakter.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, ev smittland och insjukningsdag om möjligt.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för difterinfektion ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om difteri.

Smittskyddsblad för patienter om difteri.

Mer om difteri

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV Från och med den 1 september 2019 ingår även vaccination mot rotavirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet. I Stockholm har rotavirusvaccination erbjudits sedan april 2014.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Chef/Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 20 april 2018

  • Faktagranskad: 18 april 2018

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm