Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sedan 1 januari 2013 erbjuds alla barn i Stockholms län det sexvalenta vaccinet som även ger skydd mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet på BVC. Riskutsatta barn har redan sedan 2005 erbjudits vaccination mot hepatit B. Vissa särskilt riskutsatta barn erbjuds också vaccination mot tuberkulos. Det är barnhälsovården som är ansvarig för vaccinationerna som ska ges före skolålder och därefter tar elevhälsan över ansvaret.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet är bestämt av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, HSLF-FS 2016:51, kompletterat avseende rotavirusvaccination samt vaccination med humant papillomvirus.

Länkar

Stöd och anvisningar vid vaccination av barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus.

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående BCG-vaccinationer för barn.

HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer. Det finns idag flera vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus.

  • Uppdaterad: 18 oktober 2023

  • Faktagranskad: 18 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen