Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan 1 januari 2013 erbjuds alla barn i Stockholms län det sexvalenta vaccinet som även ger skydd mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet på BVC. Riskutsatta barn har redan sedan 2005 erbjudits vaccination mot hepatit B. Vissa särskilt riskutsatta barn erbjuds också vaccination mot tuberkulos. Från 2010 har även vaccination mot HPV (cervixcancervirus) erbjudits för flickor och sedan augusti 2020 gäller detta även pojkar. I Stockholm har alla barn födda från 2014 erbjudits vaccination mot rotavirus. Från 1 september 2019 ingår denna vaccination i barnvaccinationsprogrammet. Det är barnhälsovården som är ansvarig för vaccinationerna som ska ges innan skolålder och därefter tar elevhälsan över ansvaret.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet är bestämt av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, HSLF-FS 2015:6, kompletterat avseende rotavirusvaccination samt vaccination med humant papillomvirus.

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen