Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Aktuell situation sommaren 2019

Under juli och augusti har antalet fall som rapporterats på nationell nivå ökat markant. Den största ökningen har rapporterats från Dalarna och Gävleborg.

Den aktuella situationen innebär också en ökad efterfrågan på diagnostik för harpest (Francisella tularensis).

Observera att kliniskt prov ska förpackas och skickas som biologiskt ämne kategori B enligt sidan 5 i dokumentet Packa provet rätt.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om harpest, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolik smittort så noga som möjligt.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om harpest.

Smittskyddsblad för patienter om harpest.

Statistik

Sjutton fall med harpest anmäldes under 2018, med flest fall under andra delen av året (augusti-november).

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 16 augusti 2019

  • Faktagranskad: 4 maj 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm