Brödsmule-navigation

Aktuell situation sommaren 2019

Under juli och augusti har antalet fall som rapporterats på nationell nivå ökat markant. Den största ökningen har rapporterats från Dalarna och Gävleborg.

Den aktuella situationen innebär också en ökad efterfrågan på diagnostik för harpest (Francisella tularensis).

Observera att kliniskt prov ska förpackas och skickas som biologiskt ämne kategori B enligt sidan 5 i dokumentet Packa provet rätt.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om harpest, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolik smittort så noga som möjligt.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Smittskyddsblad

Statistik

Kontakt

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Madeleine Kais | Smittskyddssjuksköterska

Marie Nordahl | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar