Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B och D, inklusive hur det smittar och eventuell behandling. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad för hepatit B till patienter.
  3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även hepatit B-vaccinera dessa. Om hepatit B-prov är positivt, kontrollera även hepatit D-prov med anti-HDV.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit D ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit D - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Statistik

Under 2022 anmäldes 31 fall av hepatit D, vilket är en ökning med 12 fall jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 19 juni 2023

  • Faktagranskad: 19 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen