Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B och D, inklusive hur det smittar och eventuell behandling. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad för hepatit B till patienter.
  3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även hepatit B-vaccinera dessa. Om hepatit B-prov är positivt, kontrollera även hepatit D-prov.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit D ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit D - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Statistik

Hepatit D - helårsstatistik 2018

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Kontakt

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar