Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B och D, inklusive hur det smittar och eventuell behandling. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad för hepatit B till patienter.
  3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även hepatit B-vaccinera dessa. Om hepatit B-prov är positivt, kontrollera även hepatit D-prov.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit D ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit D - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Statistik

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 21 augusti 2018

  • Faktagranskad: 1 september 2018

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm