Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Kikhosta är en luftvägssjukdom som smittar genom hosta. Tidig upptäckt av kikhosta är viktigt för att skydda nyfödda och spädbarn yngre än sex månader som har störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2016 finns följande huvudbudskap:

  • Vara uppmärksam på diagnosen hos spädbarn, höggravida kvinnor samt individer i alla åldrar som har nära kontakt med spädbarn.
  • Tidig diagnostik och behandling.
  • Vaccination i tid för de allra minsta.

Nyfödda smittas oftast av personer i barnets närmaste omgivning, som inte är medvetna om att de har kikhosta. Informera nyblivna föräldrar om risken för barnet att smittas av kikhosta.

Information till nyblivna föräldrar om hur man skyddar sitt nyfödda barn mot kikhosta.

Riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård.

Uppmärksamma symtom

Var uppmärksam på långvarig hosta hos de personer som vistas nära spädbarn. Tänk på att sjukdomen inte alltid behöver ge de typiska kikningarna utan symtombilden kan hos ungdomar och vuxna domineras av enbart långvarig hosta. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma. Hos spädbarn kan kikhosta ge symtom som matningssvårigheter, andfåddhet, hosta och eventuellt snuva. Hos de yngsta spädbarnen kan episoder av andningsuppehåll vara enda symtomet.

Erbjud provtagning

Var frikostig med provtagning av spädbarn och personer som vistas nära barnet som har symtom på långvarig hosta även om kikningar inte förekommer. Diagnostik görs med PCR-teknik (påvisning av bakteriens DNA i nasopharynx). Patienten är PCR-positiv minst tre veckor efter insjuknandet. Notera att fall förekommer även bland de som är grundvaccinerade (erhållit tre doser vaccin), då vaccin framför allt skyddar mot svår sjukdom och inte mot smittan. Se smittskyddsblad med läkarinformation nedan.

Behandla med antibiotika för att undvika allvarlig sjukdom hos spädbarn

Barn under sex månader bör få förebyggande behandling redan vid misstanke om att de kan ha utsatts för smitta. Antibiotikum kan även vara aktuellt för andra grupper. Se smittskyddsblad med läkarinformation nedan.

Erbjud vaccin i tid

De första vaccindoserna ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Det är viktigt att inte fördröja tidpunkten för första dosen vaccin som med fördel kan erbjudas från 2,5 månads ålder på BVC. Därefter ingår påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9.

Vaccination mot kikhosta erbjuds också till gravida från graviditetsvecka 16. Syftet är att skydda nyfödda mot svår sjukdom både genom att förebygga sjukdom hos den nyförlösta föräldern, men också genom överföring av antikroppar till fostret så att barnet föds med ett skydd mot kikhosta.

Vaccination mot kikhosta rekommenderas för gravida från graviditetsvecka 16.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

  • Uppdaterad: 22 juli 2024

  • Faktagranskad: 22 juli 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen