Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot kikhosta rekommenderas för gravida från graviditetsvecka 16. Vaccinationen ger det ofödda barnet ett skydd mot kikhosta dess första månader i livet, innan barnet hunnit få sina första doser vaccin och det är som mest sårbart för sjukdomen.

Vaccinationen ger höga nivåer av antikroppar mot kikhosta hos den gravida, vilka förs över till barnet och medför ett skydd. Om vaccinationen ges i andra trimestern ökar chansen att även prematurt födda barn hinner få skydd. Ingen gräns är satt för hur sent under graviditeten vaccinationen ska ges. Om familjemedlemmar är vaccinerade minskar risken för smitta till det nyfödda barnet.

Vaccinationen ges på vaccinationsmottagningar och bokning sker via appen Alltid Öppet, en del mottagningar har också drop-in verksamhet. Vaccinationen ska ordineras av läkare. Det upphandlade vaccinet som ska användas är Triaxis. Vid registrering i Vaccinera utgår ersättning för vaccinering av gravida.

Under höst/vinter-säsong rekommenderas gravida också vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19. Gravida kan ges två vacciner vid ett och samma tillfälle och ett intervall om minst en vecka till ytterligare vaccination rekommenderas.

Hälsodeklaration

Gäller vaccination mot kikhosta (i kombination med stelkramp och difteri).

Afficher - Vaccination skyddar dig och ditt barn

Riktar sig till gravida om vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19. Kan beställas i tryckt format eller skrivas ut.

Riktar sig till gravida om vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19. Kan beställas i tryckt format eller skrivas ut.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om kikhosta (pertussis).

Viktigt är att skydda spädbarn yngre än sex månader då de har en betydligt större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Hälso- och sjukvården i Stockholm ska erbjuda gravida blodprovsundersökning för att se om de har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Externa länkar

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 1 mars 2024

  • Faktagranskad: 1 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen