Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvården i Stockholm ska erbjuda gravida blodprovsundersökning för att se om de har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Syftet med provtagningen är att minska risken för smitta från mor till barn. Det sker med hjälp av rådgivning, förebyggande åtgärder och i vissa fall läkemedelsbehandling.

Information till gravida om infektionssjukdomar

Du som är gravid och bor i Stockholms läns landsting rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Patientinformation till gravida

Hepatit B och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Hepatit C och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Hepatit B

Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn

Ordinations- och utredningsunderlag för gravid kvinna med hepatit B och hennes barn. Dokumentet ska medfölja den gravida kvinnan från MHV/BMM till förlossning/BB och skickas sedan till barnets BVC.

Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

Gravid med hepatit B – Remiss till infektionsklinik

Alla HBs-Ag-positiva gravida ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus.

Tuberkulos

Tuberkulosscreening av gravida

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Fördjupning

INFPREG

INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.

Kontakt

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 27 juni 2016

  • Faktagranskad: 1 oktober 2017

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm