Till start

Vårdgivarguiden

Hälso- och sjukvården i Stockholm ska erbjuda gravida blodprovsundersökning för att se om de har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Syftet med provtagningen är att minska risken för smitta från mor till barn. Det sker med hjälp av rådgivning, förebyggande åtgärder och i vissa fall läkemedelsbehandling.

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Patientinformation till gravida

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C.

Hepatit B

Handläggning av gravid med hepatit B, samt planering för det väntade barnet.

Tuberkulos

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Fördjupning

INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.

Kontakt

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 10 mars 2023

  • Faktagranskad: 10 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen