Till start

Vårdgivarguiden

Hälso- och sjukvården i Stockholm ska erbjuda gravida blodprovsundersökning för att se om de har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Syftet med provtagningen är att minska risken för smitta från mor till barn. Det sker med hjälp av rådgivning, förebyggande åtgärder och i vissa fall läkemedelsbehandling.

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Patientinformation till gravida

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C.

Hepatit B

Handläggning av gravid med hepatit B, samt planering för det väntade barnet.

Kikhosta

Viktigt är att skydda spädbarn yngre än sex månader då de har en betydligt större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Tuberkulos

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Vaccination under graviditet

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot kikhosta, covid-19 och säsongsinfluensa för att skydda sig själv och barnet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationskampanjen pågår från den 7 nov 2023 till den 29 feb 2024.

Fördjupning

INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.

Kontakt

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 16 oktober 2023

  • Faktagranskad: 10 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen