Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (bl a sen graviditet) eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen.

 2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.

 3. Smittspårning: Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida. Tänk på gemensamma mötesplatser t.ex. vid hämtning på förskola eller liknande. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom. Vaccinationsstatus?

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum och vaccinationsstatus.

 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn, anmälan öppen vardagar kl. 8.00–16.30. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Saknar du SITHS-kort och vill ansöka om ett gruppkonto, eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • om flera fall finns i omgivningen?

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta.

Smittspårning

Riktlinjer för vårdgivare i Region Stockholm vid bekräftad kikhosta.

Statistik

2018 anmäldes 254 fall av kikhosta jämfört med 253 året innan.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om kikhosta

Viktigt är att skydda spädbarn yngre än sex månader då de har en betydligt större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Ivonne Camaroni|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 15 november 2019

 • Faktagranskad: 18 april 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm