Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Antibiotikabehandling. Huvudsakligen zoonotisk smitta som i enstaka ovanliga fall har kunnat spridas nosokomialt mellan människor.
 2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
 3. Smittspårning: Ja. Bakterien finns naturligt hos fåglar och utsöndras via sekret eller spillning. Spridning kan ske genom inandning av torkat smittat sekret i damm, från fjädrar eller från fågelträck. Efterfråga därför direkt eller indirekt kontakt med tama eller vilda fåglar. Kan gälla kontakt med eller rengöring av fågelbord, duvslag eller liknande. Har besök gjorts i zoologisk affär?
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om papegojsjuka.

Smittskyddsblad för patienter om papegojsjuka.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • Sannolikt smittland?
 • Om flera fall finns i omgivningen?
 • Ange gärna om eventuell fågelkontakt förekommit
 • Om smittspårning påbörjats

Statistik

Under 2023 anmäldes 11 fall av papegojsjuka, en minskning med 1 fall jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 12 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen