Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Antibiotikabehandling. Huvudsakligen zoonotisk smitta som i enstaka ovanliga fall har kunnat spridas nosokomialt mellan människor.
 2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
 3. Smittspårning: Ja. Bakterien finns naturligt hos fåglar och utsöndras via sekret eller spillning. Spridning kan ske genom inandning av torkat smittat sekret i damm, från fjädrar eller från fågelträck. Efterfråga därför direkt eller indirekt kontakt med tama eller vilda fåglar. Kan gälla kontakt med eller rengöring av fågelbord, duvslag eller liknande. Har besök gjorts i zoologisk affär?
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • Sannolikt smittland?
 • Om flera fall finns i omgivningen?
 • Ange gärna om eventuell fågelkontakt förekommit
 • Om smittspårning påbörjats

Smittskyddsblad

 Papegojsjuka - läkarinformation

Smittskyddsblad för patienter om papegojsjuka.

Statistik

Under 2021 sågs en minskning av fall jämfört med 2020 (7 fall 2021 och 11 fall 2020).

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Chef/Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 13 juni 2022

 • Faktagranskad: 13 juni 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen