Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Antibiotikabehandling. Huvudsakligen zoonotisk smitta som i enstaka ovanliga fall har kunnat spridas nosokomialt mellan människor.
 2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
 3. Smittspårning: Ja. Bakterien finns naturligt hos fåglar och utsöndras via sekret eller spillning. Spridning kan ske genom inandning av torkat smittat sekret i damm, från fjädrar eller från fågelträck. Efterfråga därför direkt eller indirekt kontakt med tama eller vilda fåglar. Kan gälla kontakt med eller rengöring av fågelbord, duvslag eller liknande. Har besök gjorts i zoologisk affär?
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • Sannolikt smittland?
 • Om flera fall finns i omgivningen?
 • Ange gärna om eventuell fågelkontakt förekommit
 • Om smittspårning påbörjats

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om papegojsjuka.

Smittskyddsblad för patienter om papegojsjuka.

Statistik

Under 2022 anmäldes 12 fall av papegojsjuka, en ökning med 5 fall jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar

 • Uppdaterad: 12 juni 2023

 • Faktagranskad: 12 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen