Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinsk omhändertagande: Säkerställ diagnosen via provtagning. Vid verifierat fall, ge patienten information om röda hund, inklusive smittvägar. Rubella hos gravid kräver särskilt omhändertagande, se infpreg.se.

 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna, särskilt under den smittsamma perioden.

 3. Smittspårning: Provta misstänkta fall i omgivningen. Fråga efter kontakter med gravida.

 4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet. Ange insjukningsdatum, ev smittland och vaccinationsstatus.

 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig..

Smittspårning

Smittspårning för röda hund innebär följande:

 • Provtagning av hushållskontakter med liknande symtom.
 • Tillfället kan tas att uppmana mottagliga i omgivningen att vaccinera sig.
 • Var uppmärksam på om någon gravid exponerats.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • om fler misstänkta fall finns i omgivningen.

PM och anvisningar

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Mer om röda hund

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 11 oktober 2023

 • Faktagranskad: 11 oktober 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen