Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om sorkfeber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolik smittort så noga som möjligt.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om sorkfeber.

Smittskyddsblad för patienter om sorkfeber.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Statistik

Under 2022 rapporterades 19 fall av sorkfeber, en ökning med 6 fall jämfört 2021. Alla vara smittade utanför Stockholms län.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 15 januari 2024

  • Faktagranskad: 15 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen