Till start

Vårdgivarguiden

Barnhälsovård som utförs inom BVC-verksamheten, eller BUMM efter remiss eller hänvisning från BVC, är avgiftsfri för alla barn som är folkbokförda i Sverige.

Barn folkbokförda i andra regioner

Barn som är folkbokförda i annat län har avgiftsfri barnhälsovård som utförs inom BVC-verksamheten.

Normalt nyttjar familjen barnhälsovård i sin hemregion.

När ett barn tillfälligt vistas i Stockholms län kan barnhälsovård erbjudas om familjen så önskar. Aktuella åtgärder kan vara tillväxtkontroll, rådgivning samt undantagsvis vaccinationer.

Barnets hemregion ska faktureras enligt gällande prislista.

Barn som är bosatta i andra länder

Avgiftsbefrielsen för barnhälsovård gäller inte generellt för alla barn. Beroende på vilket land barnet är bosatt eller folkbokförd i gäller olika regler.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet. Reglerna i denna handbok gäller såväl barn som vuxna.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Asylsökande barn

Asylsökande barn har samma rätt till barnhälsovård som folkbokförda barn i Stockholm.

Barn utan tillstånd

Barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till barnhälsovård som folkbokförda barn i Stockholm.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen