För barnhälsovård finns det olika regler beroende på var i Sverige barnet är folkbokfört eller om det är bosatt utomlands, asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd.

Aktivitet Avgift
Barn folkbokförda i Sverige 0 kr
Utländska och utlandssvenska barn bosatta utomlands varierar beroende på vilket land barnet är bosatt i.
Asylsökande barn 0 kr
Barn utan tillstånd 0 kr

Barn folkbokförda i Stockholms län

Alla barn som är folkbokförda i Region Stockholm har avgiftsfri barnhälsovård som utförs inom BVC-verksamheten eller BLM/BUMM (remiss eller hänvisning från BVC).

Barn folkbokförda i andra regioner

Barn som är folkbokförda i annat län än Region Stockholm har fri barnhälsovård som utförs inom BVC-verksamheten.

Normalt nyttjar familjen barnhälsovård i sin hemregion.

När ett barn tillfälligt vistas i Stockholms län kan barnhälsovård erbjudas om familjen så önskar. Aktuella åtgärder kan vara tillväxtkontroll, rådgivning samt undantagsvis vaccinationer.

Barnets hemregion ska faktureras enligt gällande prislista.

Utländska och utlandssvenska barn

Beroende på vilket land barnet är bosatt eller folkbokförd i gäller olika regler.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet. Reglerna i denna handbok gäller såväl barn som vuxna.

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Asylsökande barn

Asylsökande barn har samma rätt till barnhälsovård som folkbokförda barn i Stockholm.

Barn utan tillstånd

Barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till barnhälsovård som folkbokförda barn i Stockholm.