Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Avgiftsbefriad vård

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

Fakturering, ersättning och reservnummer - asylsökande

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Hälsoundersökningar för asylsökande

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Informationsmaterial - asylsökande

Patientinformation om asylsjukvård på olika språk.

Patientavgifter - asylsökande

För asylsökande gäller, i samband med hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift.

Rätt till subventionerad vård - asylsökande

Vilken vård en asylsökande har rätt att få subventionerad av regionen är beroende av den asylsökandes ålder.

Uppehållstillstånd

När en asylsökande beviljats uppehållstillstånd ska personen folkbokföra sig i Sverige. Som bevis för uppehållstillståndet utfärdas ett så kallat uppehållstillståndskort, UT-kort.

Vem är asylsökande?

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Bedömning avgörs i det enskilda fallet av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal.