Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Avgiftsbefriade vårdkontakter i öppen vård

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

Hälsoundersökningar för asylsökande och vissa andra migranter

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Informationsmaterial - personer utan tillstånd och asylsökande.

Informationsfoldrar, tolkkarta och patientkort för personer utan tillstånd och asylsökande.

Patientavgifter - asylsökande

För asylsökande gäller, i samband med hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift.

Registrering, fakturering och ersättning – asylsökande

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Rätt till subventionerad vård - asylsökande

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande regleras i lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera.

Uppehållstillstånd

När en person beviljas uppehållstillstånd så får hen ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. Ett sådant kort får alla oavsett om uppehållstillståndet gäller arbete, studier eller skyddsbehov som till exempel flykting.

Vem är asylsökande?

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Bedömning avgörs i det enskilda fallet av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal.

Visar 1-9/9