Till start

Vårdgivarguiden

Vård och behandling i öppen vård inom ramen för mödrahälsovård är avgiftsfri för alla patienter som är folkbokförda i Sverige. Avgiftsbefrielsen gäller på barnmorskemottagning (BMM) och inom öppen specialistmödravård.

För övrig hälso- och sjukvård betalar patienten sedvanlig patientavgift.

Utomlänspatienter

För att en patients hemregion ska ersätta en vårdregion förutsätts att eventuella remisskrav för öppen specialiserad vård i patientens hemregion följs. Besök hos barnmorska kräver inte remiss från hemregionen.

Fakturering

Hemregionen faktureras enligt regionavtal mellan Stockholms län - Gotland.

Personer som är bosatta i andra länder

Beroende på vilket land patienten är folkbokförd i gäller olika regler. Personer från EU/ESS-land som kan uppvisa EU-kort har rätt förebyggande mödravård och förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Asylsökande

Asylsökande har rätt till samma mödrahälsovård som personer folkbokförda i Stockholms län.

Personer utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till mödravård som personer folkbokförda i Stockholm.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen