Till start

Vårdgivarguiden

Vård och behandling inom ramen för mödrahälsovård är avgiftsfri för alla patienter som är folkbokföra i Sverige. Avgiftsbefrielsen gäller i öppen vård på barnmorskemottagning (BMM) och inom specialistmödravård (med undantag om vården bedrivs i sluten vård).

För övrig hälso- och sjukvård betalar patienten sedvanlig patientavgift.

Utomlänspatienter

För att en patients hemregion ska ersätta en vårdregion förutsätts att eventuella remisskrav för öppen specialiserad vård i patientens hemregion följs. Besök hos barnmorska kräver inte remiss från hemregionen.

Fakturering

Hemregionen faktureras enligt regionavtal mellan Stockholms län - Gotland.

Personer som är bosatta i andra länder

Beroende på vilket land patienten är folkbokförd i gäller olika regler. Personer från EU/ESS-land som kan uppvisa EU-kort har rätt förebyggande mödravård och förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet.

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Asylsökande

Asylsökande har rätt till samma mödrahälsovård som personer folkbokförda i Stockholms län.

Personer utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till mödravård som personer folkbokförda i Stockholm.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 17 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen