Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övergångsregler

Uteblivandeavgift för operationer i sluten vård gäller från och med 1 september 2020. Patienter som inför planerad operation inte fått uppgift om uteblivandeavgiften, får inte debiteras någon avgift. 

Uteblivandeavgift

Uteblivandeavgift ska tas ut när en patient uteblir från en planerad operation i sluten vård och inte lämnat återbud minst 72 timmar före avtalad tid.  Uteblivandeavgift debiteras även för barn och ungdomar under 18 år. 

Uteblivandeavgift  
Gäller då en operation ställs in på grund av att patienten uteblivit alternativ på grund av patientens försummelse.  400 kr

Uteblivandeavgift ska även tas ut om en operation inte kunnat genomföras på grund av patientens försummelse. Det kan till exempel handla om att patienten inte vidtagit föreskrivna förberedelser inför en operation, eller om patienten uteblivit från nödvändiga preoperativa besök som medför att operationen måste ställas in.

Undantag från uteblivandeavgift 

Giltigt skäl till att patienten uteblir eller lämnar sent återbud kan förekomma och avgift ska då inte tas ut. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. Regeln ska tillämpas på ett skäligt sätt och omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas.

En mer restriktiv bedömning kan tillämpas om patienten uteblivit utan försök att kontakta vårdgivaren.

Uteblivandeavgift får inte tas ut i följande situationer:

  • Om operationen ställs in på grund av medicinska skäl (patientens hälsotillstånd).
  • Om patienten missar eller blir försenad till operationen på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. (Gäller endast när bokning av resan sker hos regionens beställningscentral.)
  • Om patienten inte givits möjlighet att avboka en planerad operation inom 72 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.
  • Operationer som bokats in mindre än 72 timmar innan operationen äger rum.

Informera om uteblivandeavgift

Information om uteblivandeavgiften ska lämnas genom upplysning vid skriftlig kallelse eller muntlig överenskommelse.

Det finns en affisch för att på mottagningen informera om uteblivandeavgiften liksom en affisch med översättningar till de vanligaste språken.

Affisch - uteblivandeavgift (A3)

Affisch för utskrift eller beställning, med patientinformation om uteblivandeavgift för dig som vårdgivare att sätta upp på mottagningen.

Affisch - uteblivandeavgift (A3) på flera språk

Affisch för nerladdning och utskrift, med patientinformation om uteblivandeavgift för dig som vårdgivare att sätta upp på mottagningen. Innehåller språken arabiska, engelska, finska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.

Uppföljning av uteblivandeavgiften

Vårdgivaren ska kunna redovisa hur många uteblivandeavgifter som debiterats för operationer som ställts in på grund av att patienten uteblivit eller lämnat sent återbud utan giltigt skäl. Dessa uppgifter ska kunna lämnas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom 5 arbetsdagar efter skriftlig anmodan från förvaltningen.

Relaterat

 

 

  • Uppdaterad: 3 september 2020
  • Faktagranskad: 25 augusti 2020
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen