Till start

Vårdgivarguiden

Person från EU/EES-land och Schweiz

Person som är bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz och som har rätt till vård i Sverige, omfattas av högkostnadsskyddet för öppen vård på samma sätt som folkbokförda i Sverige. Kravet är att giltigt EU-kort, eller annat intyg som styrker patientens rätt till subventionerad vård, uppvisas vid besöket. Regeln gäller även utlandssvenskar som är bosatta i dessa länder.

Observera att vårdkontakten ska rapporteras på taxa 04 även om patienten har frikort.

Person från konventionsland

Person från konventionsland som har rätt till vård i Sverige enligt konventionen, omfattas även av reglerna högkostnadsskydd och frikort inom öppen vård. Regeln gäller även utlandssvenskar i dessa länder.

Observera att vårdkontakten ska rapporteras på taxa 04 även om patienten har frikort.

Person från övriga länder

Person som är bosatt i land utanför EU/EES eller land som Sverige inte ingått någon sjukvårdskonvention med, omfattas inte högkostnadsskyddet för öppen vård. Regeln gäller även utlandssvenskar.

Utlandssvensk från övriga länder kan i vissa fall har rätt till subventionerad vård. Patientavgiften ska i dessa fall ska inte registreras i högkostnadsskyddet. Frikort utfärdas inte.

Asylsökande och personer utan tillstånd

Högkostnadsskyddet för öppen vård gäller inte för asylsökande och personer utan tillstånd.

Däremot finns ett särskilt högkostnadsskydd för asylsökande som administreras av Migrationsverket, som enligt särskilda regler återbetalar kostnaden till de asylsökande. För vidare information hänvisas till Migrationsverket.

Läs mer

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen