Till start

Vårdgivarguiden

Person som beviljats uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger i sig inte rätt till subventionerad vård i Sverige. Det som avgör är om personen är folkbokförd i landet.

Personer från andra länder som beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om folkbokföring hos Skatteverket. Så länge personen inte blivit folkbokförd och saknar de fyra sista siffrorna i personnumret, betalar denne avgift i enlighet med de regler som gäller för det land personen kommer från.

Utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige

Utlandssvensk som flyttat tillbaka till Sverige måste ansöka om folkbokföring hos Skatteverket.

Så länge personen väntar på beslut om folkbokföring betalar denne patientavgift i enlighet med reglerna för utlandssvenskar. Dessa regler varierar beroende på vilket land utlandssvensken varit bosatt i.

Skatteverket beslutar om folkbokföring

När Skatteverket fattat beslut om folkbokföring gäller detta vanligtvis från och med dagen då ansökan om folkbokföring lämnades in.

Om en patient i väntan på beslut om folkbokföring har fått betala hela vårdkostnaden själv, har patienten rätt att få kostnaden återbetald (upp till nivån på gällande patientavgift för personer folkbokförda i Sverige) för vård som skett efter det datum från vilket folkbokföringen gäller.

Exempel: En person som ansökt om folkbokföring besöker vården den 20 november. Personen har ännu inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret och betalar därför hela kostnaden för vården själv. Den 30 november fattar Skatteverket beslut om folkbokföring och patienten får ett fullständigt personnummer. Av beslutet framgår att folkbokföringen gäller från och med den 15 november, det vill säga en tid före vårdkontakten. Patienten har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på ordinarie patientavgift.

Rutin när patienten väntar på beslut om folkbokföring

För att patienter som väntar på beslut om folkbokföring ska slippa ligga ute med kostnaden för vård som denne senare har rätt att få återbetald kan vårdgivaren erbjuda patienten att betala via faktura, för att senare makulera denna. Om beslutet om folkbokföring är nära förestående kan vårdgivaren välja att avvakta med fakturering alternativt skjuta betalningsdatumet på fakturan för att senare makulera denna.

När vårdkostnaden är återbetald kan vårdgivaren makulera vårdkontakten och rapportera om den på patientens personnummer enligt gällande regler för rapportering av vårdkontakter.

Kontakt

Kontakta Skatteverket på telefon 0771‑567 567 vid eventuella frågor om en persons folkbokföringsstatus.

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen