Till start

Vårdgivarguiden

Ibland kan du behöva ta ut ett reservnummer för att kunna registrera en patient.

Reservnummer behövs bland annat om:

 • patienten saknar svenskt personnummer
 • patienten bor utomlands
 • patienten inte är identifierad.

Observera att från 1 oktober 2016 tilldelas reservnummer automatiskt vid registreringen för asylsökande i Stockholms län. Det är därför viktigt att du som vårdgivare kontrollerar i personuppgiftsregistret (PU) om personen har ett reservnummer innan du skapar ett.

Reservnummer ska som regel inte användas för patienter med skyddad identitet.

I vissa journalsystem finns funktionen att ta ut reservnummer, men om det saknas kan du hämta ett reservnummer genom att logga in i Personuppgiftsregistret, PU-webben.

Reservnummer byggs upp efter det svenska personnummerformatet (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) och Region Stockholms identifieras reservnummer med siffran 9 i positionen för tecken 1 och 2.

Reservnummer består av 12 tecken där tecknen 3 och 4 betecknar sekel och 5 och 6 betecknar året som reservnumret delats ut, de sex efterföljande är slumpvis framtagna med näst sista siffran udda eller jämn beroende på kön.

Support hanteras skyndsamt och vårdgivaren ansvarar för att kommunicera känsliginformation på ett säkert sätt.

Registrera patient med reservnummer

Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Mer information

  • Uppdaterad: 11 juli 2023

  • Faktagranskad: 11 juli 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, hälso- och sjukvårdsförvaltningen