Till start

Vårdgivarguiden

Ibland kan du behöva ta ut ett reservnummer för att kunna registrera en patient.

Reservnummer behövs bland annat om:

  • patienten saknar svenskt personnummer
  • patienten bor utomlands
  • patienten inte är identifierad.

Observera att från 1 oktober 2016 tilldelas reservnummer automatiskt vid registreringen för asylsökande i Stockholms län. Det är därför viktigt att du som vårdgivare kontrollerar i personuppgiftsregistret (PU) om personen har ett reservnummer innan du skapar ett.

Reservnummer ska som regel inte användas för patienter med skyddad identitet.

I vissa journalsystem finns funktionen att ta ut reservnummer, men om det saknas kan du hämta ett reservnummer genom att logga in i Personuppgiftsregistret, PU.

Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

Mer information

  • Uppdaterad: 15 december 2020

  • Faktagranskad: 15 december 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen