Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Specialiserad Palliativ sluten vård

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag Specialiserad Palliativ sluten vård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Sluten vård

Vårddag inklusive startersättning, SPSV

Ersättningskod: 20225

Vårddagar, Specialiserad Palliativ sluten vård

Ersättningskod: 20224
Din filtrering gav inga träffar.