Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Psykiatrisk öppenvård för vuxna (ersättningsmodell 205)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt vårdavtal för Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 205.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök, enskilt eller team

Hembesök, enskilt eller team

Besök på annan plats, enskilt eller team

Gruppbesök och Gruppteambesök

Distanskontakt

Konferens med patient och/eller företrädare

Din filtrering gav inga träffar.