Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med psykiatrisk vård avses stöd, insatser och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd. Vårdavtalen omfattar sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, sluten vård och psykiatrisk tvångsvård.

Målgruppen är personer 18 år och äldre.

Uppdrag

Vårdgivare med subspecialiserad verksamhet

Depressions- och/eller ångesttillstånd

 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  WeMind AB
  (HSN 2021 – 0686, avtalsnummer 11220)
 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2021 – 1747, avtalsnummer 11221)

Psykiatrisk allmänpsykiatrisk vård

 • öppen och slutenvård enligt HSL och öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  Allmänpsykiatrisk vård med särskilt kompentens för att behandla personer inom sjukvård eller andra kontaktyrken.
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2018–1117, avtalsnummer 11754)

Vårdgivare som har ett geografiskt områdesansvar

Ett geografiskt områdesansvar innebär konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ska också kunna göras. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt valfrihetsreglerna.

Översikt

Vårdgivare med respektive områdesansvar och uppdrag.
Vårdgivare och avtal Områdesansvar
(kommun/stadsdel)
Utökat slutenvårdsuppdrag

WeMind AB,
avtal 11225

Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö 

 

Aleris Psykiatri AB,
avtal 11226

Järva

 

Aleris Psykiatri AB,
avtal 11224

Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm

 

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB,
avtal 11949

Hägersten-Älvsjö

 

Capio Hjärnhälsan AB,
avtal 11950

Järfälla och Upplands-Bro

 

Psykiatri Södra Stockholm,
avtal 7500

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm

Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö

Norra Stockholms Psykiatri,
avtal 7499

Norra innerstadens stadsdelsområde samt Ekerö kommun

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 

Psykiatricentrum Södertälje,
avtal 7441 

Nykvarn, Salem och Södertälje 

 

Psykiatri Sydväst,
avtal 7440

Botkyrka och Huddinge

Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö

Psykiatri Nordväst,
avtal 7509

Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg

Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro

 WeMind AB

 • öppenvård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö.
  (HSN 2020–1398, avtalsnummer 11225).

Aleris Psykiatri AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista.
  (HSN 2021-0355, avtalsnummer 11226)
 • öppen- och slutenvård. Områdesansvaret omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm.
  (HSN 2020-1423, avtalsnummer 11224)

 Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 2019-0527, avtalsnummer 11949)

Capio Hjärnhälsan AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 2019-0528, avtalsnummer 11950)

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå i syfte att uppnå en förbättrad psykisk hälsa. Med psykiatrisk vård avses utredning, bedömning, diagnostik, behandling och vård samt stöd och rådgivning till patienter med psykiatriska sjukdoms- och beroendetillstånd inom vuxenpsykiatri.


Psykiatrisk vård på specialistnivå omfattar ett differentierat utbud av akuta och planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, heldygnsvård samt psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).


Varje patients individuella resurser och möjligheter att vara delaktig i vård och behandling ska tas tillvara. Vårdgivaren utformar processer som främjar kontinuitet, tillgänglighet, respektfullt bemötande och ett hälsofrämjande synsätt. Patienter tas emot utifrån medicinsk behovsbedömning och prioritering.

Psykiatri Södra Stockholm

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.
  (HSN 2018–1172, avtalsnummer 7500)

Norra Stockholms Psykiatri

 • öppen- och sluten vård.Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är finska teamet (f d HSN 1304–0435), Konsultteam med autismspektrumtillstånd (KAS) (f d HSN 1104-0360), Konsultteamet äldrepsykiatri (f d HSN 1005-0515) samt Länsakuten (f d HSN 1307-0788).
  Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommun.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 2018–1168, avtalsnummer 7499)

Psykiatricentrum Södertälje

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Nykvarn, Salem och Södertälje.
  (HSN 2018–1171, avtalsnummer 7441)

Psykiatri Sydväst

 • öppen- och sluten vård. Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade (f d HSN 0904–0366), Internetpsykiatri samt Svarstjänsten Fråga psykiatrin (f d HSN 1002–0188).
  Områdesansvaret omfattar Botkyrka och Huddinge.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 2018–1170, avtalsnummer 7440)

Psykiatri Nordväst

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 2018-1169, avtalsnummer 7509)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (11949) och Capio (11950), modell 205. Gäller från 5 maj 2019. Uppdaterad 5 februari 2024.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 7 maj 2024.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för WeMind (11220, 11225), Capio (11221, 11754) samt Aleris (11224, 11226), modell 011/163. Gäller från 12 april 2017. Uppdaterad 5 februari 2024.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Capio (11738) och Aleris (11739), modell 102. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 5 februari 2024.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 augusti 2024

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för 8905, modell 261. Gäller från 1 augusti 2024. Uppdaterad 5 februari 2024.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 mars 2025

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Modell 267. Gäller från 1 mars 2025. Uppdaterad 5 februari 2024.

KVÅ-koder psykiatri

KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2024.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2023 om Beställarplan 2025 med inriktningen för en ny avtalsstruktur för specialistpsykiatrin för vuxna. Beslutet gäller avtal som ska träda i kraft våren 2025. Beställarplanen rör allmänpsykiatri och öppen och sluten beroendevård. Syftet är att specialistpsykiatrin för vuxna ska bli mer jämlik och behovsstyrd.

Patientens fria val

Patienten får själv välja vårdgivare inom öppenvården, inklusive närakuter, akutmottagningar och listning på vårdcentral. Det gäller oavsett var i Sverige personen är folkbokförd.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Informationsmaterial om telefonlinje för våldsutförare

 • Uppdaterad: 13 juni 2024

 • Faktagranskad: 15 december 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Maria Andersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen