Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna (ersättningsmodell 163/011)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal för Vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modellerna 011 och 163.

Vårdkontakt

Mottagningsbesök, enskilt och team

Gruppbesök, enskilt och team

Hembesök, enskilt och team

Besök på annan plats, enskilt och team

Distanskontakt

Närståendeundervisning

Konferens om patient

Din filtrering gav inga träffar.