Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisningar

Psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna (ersättningsmodell 163/011)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal för Vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modellerna 011 och 163.

Vårdkontakt

Mottagningsbesök, enskilt och team

Mottagningsbesök

Ersättningskod: 2VP01
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal.

 •  

Tillägg konferens med patient (enskild)

Ersättningskod: 2VP17
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg längre behandling

Ersättningskod: 2VP19
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg dagsjukvård

Ersättningskod: 2VP20
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Teambesök på mottagning

Ersättningskod: 2VP02
 • Vårdkontakt på mottagning eller via videolänk som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

 • Obligatoriskt att ange om patienten närvarar via videolänk:

 •  

Tillägg konferens med patient (team)

Ersättningskod: 2VP18
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg längre behandling

Ersättningskod: 2VP19
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg dagsjukvård

Ersättningskod: 2VP20
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Gruppbesök, enskilt och team

Gruppbesök på mottagning

Ersättningskod: 2VP03
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal.

 •  

Tillägg dagsjukvård

Ersättningskod: 2VP20
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Gruppteambesök på mottagning

Ersättningskod: 2VP04
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

 •  

Tillägg dagsjukvård

Ersättningskod: 2VP20
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Hembesök, enskilt och team

Hembesök

Ersättningskod: 2VP05
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal i patientens bostad eller motsvarande.

 •  

Tillägg konferens med patient (enskild)

Ersättningskod: 2VP17
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Teambesök i hemmet

Ersättningskod: 2VP07
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam i patientens bostad eller motsvarande.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

 •  

Tillägg konferens med patient (team)

Ersättningskod: 2VP18
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Besök på annan plats, enskilt och team

Besök på annan plats

Ersättningskod: 2VP09
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal på annan plats än mottagning eller patientens bostad.

 •  

Tillägg konferens med patient (enskild)

Ersättningskod: 2VP17
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Teambesök på annan plats

Ersättningskod: 2VP10
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam på annan plats än mottagning eller patientens bostad.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

 •  

Tillägg konferens med patient (team)

Ersättningskod: 2VP18
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Distanskontakt

Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård, planerad

Ersättningskod: 2VP29
 • Distanskontakt per telefon som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal som gör t ex en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning.

 •  

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) genom modulbaserade program

Ersättningskod: 2VP12
 • Internetförmedlat stöd och behandling genom modulbaserat program rapporteras som en (1) vårdkontakt när den motsvarar en fysisk behandlingssession. Vårdkontakten kan antingen innefatta en modul (av flera) eller annan skriftlig digital kontakt (utöver en modul) om denna är av den omfattningen att den motsvarar ett fysiskt besök. Behandlaren följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

 • Diagnos gällande depression, paniksyndrom eller social fobi skall rapporteras.

 • Rapportera båda på samma besök:

Videomöte

Ersättningskod: 2VP30
 • Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal som gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. Kontakten ska ske via säker uppkoppling.

 •  

Tillägg konferens med patient (enskild)

Ersättningskod: 2VP17
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Tillägg neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 2VP23
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 2VP26
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg - automatgenererade

 • Var god se undersidan Tillägg - automatgenererade för information om vilka ersättningar som automatisk genereras utifrån grundprodukten.

Närståendeundervisning

Närståendeundervisning, enskilt eller i grupp

Ersättningskod: 2VP31
 • Närstående: person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

  Utbildning av närstående (enskilt eller i grupp) som sker utan att patienten är närvarande rapporteras när den utgör en del av vården av enskild patient. Syftet med utbildningen är att den närstående ska kunna ge patienten stöd i hanteringen av aktuell sjukdom.

  Vid närståendeutbildning i grupp ska rapportering och dokumentation ske i samtliga berörda patienters journaler. Gruppen bör inte vara större än att vårdkontakten möjliggör ett personligt bemötande med var och en, dvs. inte en ”aulaföreläsning”.