Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Sammanhållen vård

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer avtal om sammanhållen vård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdperiod

Öppen vård

Din filtrering gav inga träffar.