Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande insatser och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

 • rådgivning
 • mottagningsverksamhet
 • hembesök
 • insatser för psykisk hälsa
 • basal hemsjukvård i form av läkarinsatser (basal hemsjukvård med sjuksköterska ingår i Kundval Norrtälje)
 • koordineringsinsatser för sjukskrivna personer i arbetsför ålder
 • filialverksamhet (valfri möjlighet).

För fullständig uppdragsbeskrivning, se förfrågningsunderlag.

Koordineringsinsatser - Rehabkoordinator

Uppdraget är en del av husläkaruppdraget och omfattar koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja återgång i arbete eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska utföras av en rehabkoordinator och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.

Antal listade per enhet 11 juni 2021.

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Vanliga frågor och svar om bl.a. rehabiliteringskoordinators roll, uppdrag samt om kompetens och utbildning.

Försäkringsmedicinska insatser

Uppdraget innebär att göra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda aktuella intyg och utlåtanden enligt gällande lagstiftning och Region Stockholms riktlinjer och rekommendationer samt att samverka med externa aktörer och andra vårdgivare

Här presenteras de regionala riktlinjer som gäller för försäkringsmedicin och intyg i Region Stockholm.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 juni 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 juni 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning och uppföljning. Gäller från 1 juni 2021.

Dokumentet beskriver den del av uppföljningen av husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård som är kopplad till målrelaterad ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

Gäller från den 1 juni 2021.

Gäller från den 1 mars 2022.

Gäller från den 1 juni 2021.

Gäller från den 1 mars 2022.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Norrtälje innebär fri etablering i Norrtälje kommun för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Blankett för anmälan om utökade öppettider på husläkarmottagning.

Blankett för ansökan om äldremottagning på husläkarmottagning.

Blankett för ansökan om godkänd astma/KOL-mottagning på husläkarmottagning.

Indelning av Norrtälje kommun

Dokumentet beskriver den geografiska indelningen av Norrtälje kommun i närområden.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post.

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ulrika Elg|Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Relaterad information

 • Uppdaterad: 25 augusti 2022

 • Faktagranskad: 9 september 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrika Elg, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje