Till start

Vårdgivarguiden

Målgrupp för sluten geriatrisk vård

Den geriatriska specialistvården ansvarar för att bedöma om patienten tillhör målgruppen och för beslut om intag till geriatrisk klinik enligt nedan.

Målgruppsbeskrivning

Patienter som är

  • biologiskt åldrade med funktionell svikt
  • och är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem

och där minst ett av följande stämmer:

  • försämrat hälsotillstånd
  • behov av rehabilitering
  • behov av fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus

och vars tillstånd fordrar ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete.

Principer för intag

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen § 2.

Vårdgivaren ska försäkra sig om att patienten inte har ett förutsägbart behov av akutsjukhusets resurser och att LEON-principen följts i varje enskild bedömning.

Mer information

Här finns information om hur du som vårdgivare gör när du remitterar en patient till en geriatrisk klinik, hur du väljer och hittar lediga vårdplatser på BelPort samt får besked om direktintag.

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

Namn på klinik, information om direktintag, tillgång till röntgen och lab, telefon till bakjour. Uppdaterad 9 oktober 2023.

Här finns information och instruktioner om remittering till en geriatrisk klinik.

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

  • Uppdaterad: 31 maj 2023

  • Faktagranskad: 31 maj 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Camilla Westin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen