Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för campylobacterinfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • eventuella djurkontakter
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om campylobacter.

Smittskyddsblad för patienter om campylobacter.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för campylobacter innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Antalet fall av campylobakterinfektion ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin även om fler smittades utomlands under 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 20 april 2022

 • Faktagranskad: 20 april 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen