Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling- se smittskyddsblad för läkare. Förskolebarn rekommenderas  kontrollprov efter avslutad behandling. Vid behandlingssvikt kontakta infektionskonsult
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Bland hushållskontakter: provta förskolebarn och personer med riskyrken oavsett symtom. Övriga kontakter: provta endast vid symtom. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om giardia.

Smittskyddsblad för patienter om giardia. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för giardia innebär följande:

 • Provta hushållskontakter
  • med symtom
  • symtomfria med riskyrken
  • symtomfria förskolebarn
 • Om barn varit på förskola en längre tid med symtom, kontakta Smittskydd Stockholm.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning. Eventuellt namn på förskola
 • vid person till person/familjesmitta - ange om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • vid barn/personal på förskolan – ange förskolans namn samt om barnet/personalen varit där med symtom
 • om behandling givits
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Information och råd för att minska smittspridning.

Statistik

Under 2023 anmäldes 220 fall av giardiainfektion varav huvuddelen var smittade utomlands. Antalet anmälda fall ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 juni 2023

 • Faktagranskad: 26 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen