Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling- se smittskyddsblad för läkare. För förskolebarn, tillse kontrollprov efter behandling. Vid behandlingssvikt rekommenderas infektionskonsult.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga förskolebarn samt personer med riskyrke i hushållet, oavsett symtom. Provta övriga kontakter med symtom. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och behandling för giardiainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning. Eventuellt namn på förskola
 • vid person till person/familjesmitta - ange om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • vid barn/personal på förskolan – ange förskolans namn samt om barnet/personalen varit där med symtom
 • om behandling givits
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för giardia innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrken samt förskolebarn.
 • Om barn varit på förskola en längre tid med symtom, kontakta Smittskydd Stockholm.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Giardia - helårsstatistik 2018.pdf

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Externa länkar