Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling- se smittskyddsblad för läkare. För förskolebarn, tillse kontrollprov efter behandling. Vid behandlingssvikt rekommenderas infektionskonsult.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga förskolebarn samt personer med riskyrke i hushållet, oavsett symtom. Provta övriga kontakter med symtom. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och behandling för giardiainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning. Eventuellt namn på förskola
 • vid person till person/familjesmitta - ange om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • vid barn/personal på förskolan – ange förskolans namn samt om barnet/personalen varit där med symtom
 • om behandling givits
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om giardia.

Smittskyddsblad för patienter om giardia. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för giardia innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrken samt förskolebarn.
 • Om barn varit på förskola en längre tid med symtom, kontakta Smittskydd Stockholm.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 9 april 2019

 • Faktagranskad: 20 april 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm