Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska handläggas på specialistmottagning (se rubrik remittering), som tar kompletterande prover vid behov och erbjuder adekvat behandling.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Smittspårning: Görs av specialistmottagning. Innebär att vårdgivaren informerar, och får bekräftat, att gonorréprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna, se rubrik smittspårning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Ange vilken klinik/mottagning patienten remitterats till. Kompletterande anmälan görs av specialistmottagning. I anmälan används ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.
 5. Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för gonorré ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om gonorré.

Smittskyddsblad för patienter om gonorré. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för gonorré innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna.
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se länk ovan under rubriken Paragrafanmälan).
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling eller smittspårning (se länk ovan under rubriken Paragrafanmälan).

Mallar och instruktioner riktade till vårdgivare som har kompetens att smittspåra STI. Syftet är att underlätta arbetet med smittspårning.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls gonorré avseende patient-ID?)

 • namn på laboratorium och laboratorienummer (Även kallat LID-nummer)

 • typ av infektion och anledning till undersökning

 • diagnosdatum

 • sannolikt smittland

 • sannolik smittväg

 • vilka förhållningsregler som getts

 • om smittspårning påbörjats

 • vem som ansvarar för smittspårningen

 • om patienten remitterats till annan klinik och i så fall till vilken

Observera att det under rubriken ”Övriga uppgifter” finns ett fritextfält som heter ”Övrig information”. Där anges annan information som kan vara till hjälp för smittskyddets arbete, till exempel om en patient är paragrafanmäld.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Remittering

Remittera patienten till någon av följande tre mottagningar:

 • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (tar emot alla patienter). 
 • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Ersta (tar emot alla patienter).
 • Venhälsans STI-mottagning, Södersjukhuset, mottagning för män som har sex med män (MSM).

Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Tel är 08- 123 822 20, tryck 6 för tjänsteärende

Elektronisk remiss (enbart för mottagningar som har Take care)

Mottagare:
H Sexuell hälsa spec Mott

Pappersremiss (bifoga provsvar)

Specialistmottagning sexuell hälsa
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Infektionsgatan 3, plan 5 (I 53)
141 86 Stockholm

Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Ersta

Tel  08-123 728 57 (tjänsteärende)

Elektronisk remiss (enbart för mottagningar som har Take care)

Mottagare:
Ersta Spec sexuell hälsa

Pappersremiss (bifoga provsvar)

Ersta Sjukhus
Specialistmottagning Sexuell hälsa
Karolinska Universitetssjukhuset
Fjällgatan 44
116 28 Stockholm

Venhälsan, Södersjukhuset

Endast för män som har sex med män (MSM) och transpersoner. Tel 08-123 625 00 (reception), 08-123 625 31 (08:00-15:00, endast tjänsteärende).

Elektronisk remiss (enbart för mottagningar som har Take care)

Mottagare:
SÖS Infektion/Venhälsan*

* Skyddad enhet. Remisser/provsvar kommer inte synas för andra vårdgivare.

Pappersremiss (bifoga provsvar)

Infektionskliniken/Venhälsan
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Statistik

Under 2022 anmäldes 1 863 fall av gonorré, vilket är en ökning med 250 fall jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Rebecka Vyth|Smittskyddsbarnmorska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Riksförbundet för sexuell upplysning.

I pärmen hittar du information som handlar om sexuellt överförda infektioner (STI) och smittspårning framtagen av specialistmottagningarna för sexuell hälsa i Region Stockholm. Den är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.

Din ungdomsmottagning på nätet.

 • Uppdaterad: 9 februari 2024

 • Faktagranskad: 24 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen