Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten tidigare är vaccinerad mot Haemophilus influenzae typ B (HiB).
 2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
 3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • typ av infektion och lokalisation
 • om underliggande sjukdom finns
 • uppgift om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott
 • sannolikt smittland
 • om flera fall finns i omgivningen.

Mer om haemophilus influenzae

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Under 2018 anmäldes 46 fall av invasiv infektion med Haemophilus influenzae jämfört med 52 fall 2017.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Ivonne Camaroni|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 20 november 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm