Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit E, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive INR. Kontakt med infektionsläkare rekommenderas. Om inläggning: enkelrum.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit E-prov på närkontakter, till exempel familjemedlemmar, med symtom samt på immunsupprimerade eller gravida kontakter (oavsett symtom). Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit E ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid hepatit E - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit E

Smittskyddsblad för patienter om hepatit E. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit E innebär följande:

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit E-infektion.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Under 2022 anmäldes ett fall av hepatit E, vilket är en minskning med 3 fall jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 6 februari 2023

 • Faktagranskad: 6 februari 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen