Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit E, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive INR. Kontakt med infektionsläkare rekommenderas. Om inläggning: enkelrum.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit E-prov på närkontakter, till exempel familjemedlemmar, med symtom samt på immunsupprimerade eller gravida kontakter (oavsett symtom). Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit E ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid hepatit E - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för hepatit E innebär följande:

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit E-infektion.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Kontakt

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar