Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit E, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive INR. Kontakt med infektionsläkare rekommenderas. Om inläggning: enkelrum.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit E-prov på närkontakter, till exempel familjemedlemmar, med symtom samt på immunsupprimerade eller gravida kontakter (oavsett symtom). Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och eventuell behandling vara kostnadsfria för patienten.

Vid hepatit E - ring gärna oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit E

Smittskyddsblad för patienter om hepatit E. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit E innebär följande:

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit E-infektion.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Antalet anmälda fall av hepatit E har varierat mellan åren. År 2023 rapporterades sju fall.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 6 februari 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen